Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye

Evrensel devlet tanımlanırken ebedi ve ölümsüz olduğuna dair kuvvetli bir inanış söz konusudur. Bu inanış Osmanlı Devleti’nde “Devlet-i Ebed Müddet” olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu düşüncenin kökleri Tanrıdağları’ndan kopup gelen ve çok geniş bir coğrafyada egemenlik kuran Türklerin efsanevi Hakan’ı Oğuz Han’a kadar uzanmaktadır.

Osmanlı Devleti yönetici soyu olan Osmanoğulları “KAYI” boyundan gelmekle Oğuz neslinin taşıdığı “KUT”u, İstanbul’un fethi ile ROMA İmparatorluğu’nun taşıdığı evrensellik mirasını, halifeliği bünyesine almakla da İSLAM DİYARLARININ HİYERARŞİK ÖNDERLİĞİNİ kendisinde toplamış ve bu eşsiz mirası Ortaçağ’dan Yakınçağ’a kadar taşımayı başarabilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin “Cihan-şümûl /evrensel” olarak kendi şahsında temsil ettiği evrensel miras, Osmanlı tarihinin uzun süren tarihi içerisinde meydana gelen olaylara farklı bir bakış açısı ile bakılmasını zorunlu kılmaktadır

İnsanlık tarihi boyunca devletlerin sahip oldukları güç nispetince halkın nazarında bazen korku bazen sevgi ile karışık itaat bulmuştur. Devletin görkemi halkın itaati ile doğru orantılıydı. Ancak günümüzde “evrensel devlet” olma arayışının “evrensel zorbalığa” dönüştüğü ile ilgili ciddi şüpheler vardır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kategoriler: Etiketler:

Kitap Hakkında

Kategori

Tarih

Yazar

Şafak Tunç

ISBN

9786059780421

Barkod

978-605-9780-42-1

Sayfa Sayısı

224

Yayın Tarihi

Kasım 2015

Yazar Hakkında

Şafak Tunç

Şafak Tunç

1968 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İstanbul Laleli’de bulunan Koca Ragıp Paşa İlkokulu ve Gedikpaşa Ortaokulunda ilk tahsilini aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Askerliğini Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Arşiv Müdürlüğünde mütercim-tercüman olarak yaptı. 2004 yılında ilk kitabı olan "TOPHANE-İ AMİRE VE OSMANLI DEVLETİ'NDE TOP DÖKÜM FAALİYETLERİ"ni yayımladı. Çeşitli Tarih dergilerinde Ortaçağ'da Avrupa, Sanayi Devrimi ve Merkantilizm Anlayışı, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Ateşli Silahlar ve İlk Seri Atışlı Sahra Topunun Mucidi Ahmed Süreyya Emin Bey, Osmanlı Balıkçı Esnafı Taifesi, Seyyahlar, Seyahatnameler, İstanbul, Sultan Abdülhamid Han Döneminde Ateşli Silahlar Teknolojisi vs. gibi konularda makaleleri yayımlandı.2011-2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Araştırmaları Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlarak İstanbul uzmanı unvanını aldı. Tezinin konusu olan "Osmanlı Payitahtında Kahvehane Ve Kahvehane Kültürünün Yeri / Coffeehouse İn The Ottoman Capital City And The Role Of Coffeehouse Culture " aynı zamanda prestij eser olarak yayımlanacaktır. 2010 yılında kültür başkenti seçilen İstanbul için İTO tarafından prestij eser olarak hazırlanan "ŞEHRİSTAN-SEYYAHLARIN HAYAL ŞEHRİ İSTANBUL" adlı kitabından sonra TARİHİN SON EVRENSEL DEVLETİ: DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYYE adlı kitabı 2015 yılında YEDİVEREN yayınlarından çıktı.